a

Заштитник грађана доставио је надлежним министарствима иницијативе за измене Закона о финансијској подршци породици са децом и Закона о играма на срећу. Измене ових закона имају за циљ правичније додељивање помоћи породицама са децом и заштиту деце од штетног утицаја кладионица и других сличних игара на срећу.

Обе иницијативе поднете су на основу бројних поднетих притужби и обраћања грађана републичком омбудсману.

Иницијативом Заштитника грађана за измене Закона о финансијској подршци породици са децом од Министарства рада и социјалне политике, као ресорног министарства, тражи се да буде прецизиран начин на који се утврђује број и редослед рођења деце као један од најважнијих услова за остваривање права на родитељски додатак. Такође се тражи да се законом предвиди да помоћ по основу родитељства под једнаким условима остварују оба родитеља, која су у браку, или ванбрачној заједници, као и да се омогући давање помоћи самохраним родитељима и онима који су са родитељима изједначени.

Иницијативом се предлаже и увођење новог права – додатка породици са дететом са тешкоћама у развоју, што кореспондира са стратегијом предвиђеним циљевима у правцу деинституционализације и породичног збрињавања деце кад год је то могуће.

Републички омбудсман затражио је од Министарства финансија, као надлежног за ову проблематику, да предложи измене Закона о играма на срећу, у циљу заштите деце од широко распрострањене „коцкарске зависности“. Заштитник грађана и бројни грађани и организације цивилног друштва које су му се обратиле, сматрају да коцкарнице и кладионице не би смеле бити ближе школама од 2000 метара, као и да се у њима доследно мора спровести забрана уласка малолетним лицима.