a

Заштити и унапређењу права на здраву животну средину у пракси и даље се не придаје довољан значај, изјавио је заштитник грађана Зоран Пашалић поводом обележавања 5. јуна, Светског дана заштите животне средине и указао да је подизање свести грађана о значају животне средине и њеној заштити дуготрајан процес.

„Победити загађење пластиком“ је слоган којим се ове године у свету обележава дан заштите животне средине како би се јавност упозорила на опасност од прекомерне и неадекватне употребе пластичних материјала и кеса. Недоследна примена постојеће правне регулативе у Србији има за последицу неконтролисано трошење и бацање пластичних кеса, што захтева нужан и проактиван однос надлежних органа у циљу смањења потрошње пластичних материјала и њиховог неадекватног бацања, наглашава Пашалић.

Како је навео, у фокусу рада Заштитника грађана и ове године је решавање проблема дивљих – нелегалних депонија (сметлишта) које су у многим јединицама локалне самоуправе основни облик одлагања комуналног и другог отпада. Превазилажење овог горућег проблема а које подразумева санацију и ремедијацију постојећих нелегалних депонија, као и изградњу регионалних центара за одлагање отпада и постројења за рециклажу и спаљивање отпада, подразумева знатно већа улагања у ову област и промену начина обезбеђивања средстава, подсетио је Пашалић.

Истовремено, недостатак административних и финансијских капацитета надлежних органа додатно отежава достизање жељених услова заштите животне средине у свим областима, као и успостављање адекватног информационог система у циљу потпуног и објективног обавештавања о стању животне средине.