a

alt

Заменица Заштитника грађана др Зорица Мршевић и саветник у стручној служби Дражен Бекоња наставили су реализацију плана континуираних састанака са традиционалним удружењима особа са инвалидитетом, у уторак 25. августа, посетом Савезу дистрофичара, Националној организацији особа са инвалидитетом као и Удружењу дистрофичара Београда.

Тим Заштитника грађана упознао се са конкретним специфичностима ситуације у којој се налазе чланови тих организација, актуелним проблемима са којима се сусрећу као и начинима којим та удружења помажу својим члановима у остваривању њихових права и реализацији потреба. Искоришћена је прилика да се такође и чланови тих организација упознају са овлашћењима Заштитника грађана у погледу заштите индивидуалних права у односу на органе управе али и могућностима заједничког утицања на системска побољшања услова живота и рада особа са инвалидитетом. Успостављена је сарадња и идентификовани су правци будућих заједничких активности, посебно оних који се односе на системске промене садржане у стратешким документима и иновираним законским одредбама чије се усвајање и доношење у поменутим организацијама сматра неопходним.