a

На основу расписаног Јавног позива градовима, општинама и градским општинама у Републици Србији да се пријаве за доделу награда за допринос развоју свих облика приступачности на својој територији у 2017. години, конкурсна комисија, коју чинe представници Заштитника грађана, Сталне конференције градова и општина, Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије и удружења грађана који су чланови Савета Заштитника грађана за особе са инвалидитетом и старије донела je Одлуку

1. да награду за допринос развоју свих облика приступачности на својој територији у 2017. години:

-за активности и иницијативе правовременог планирања и уклањања архитектонских баријера добије општина Свилајнац;

-за институционалну подршку унапређењу приступачности добије град Нови Сад;

-за стратешко промишљање у развоју приступачности добије град Крушевац;

2. да признање за допринос развоју свих облика приступачности на својој територији у 2017. години:

-за стратешко промишљање у развоју приступачности добије ГО Врачар из Београда;

-за ентузијазам у развоју приступачности добије општина Чајетина;

-за свеобухватно деловање на развоју приступачности и социјално укључивање особа са инвалидитетом добије град Крагујевац;

3. да похвалу за учествовање на Јавном позиву за доделу награда за допринос развоју свих облика приступачности на својој територији у 2017. години добију:

-општина Бела Паланка;
-општина Бољевац;
-општина Брус;
-ГО Палилула из Београда;
-град Кикинда;
-општина Мајданпек;
-град Ниш;
-општина Параћин;
-општина Шид;
-општина Сурдулица;
-општина Велика Плана
-општина Врњачка Бања и
-град Зајечар.