a

Град Београд није поступио по препорукама Заштитника грађана да обезбеди услугу личног пратиоца за сву децу којој је она потребна. Заштитник грађана обавештен је да ће Градска управа предузимати активности на бољем обезбеђивању ове услуге, због чега ће овај орган наставити да прати поступање органа града Београда на обезбеђивању услуга додатне подршке деци и ученицима којима је она потребна.