a

b_300_0_16777215_00_images_20171221Sindikat.jpegЗаменици заштитника грађана Роберт Сепи, Владана Јовић и Гордана Стевановић одржали су данас састанак са представницима Синдиката медицинских сестара и техничара Србије, Уније синдиката просветних радника Србије и Гранског синдиката просветних радника Србије „Независност“, како би се упознали са мишљењем синдикатa о новом Закону о запосленима у јавним службама, који је Народна скупштина изгласала 15. децембра ове године. Представници синдиката су изнели незадовољство законом, истичући да је неприхватљив, између осталог и зато, што многа питања не дефинише довољно детаљно, а улогу синдиката у заштити запослених минимализује и обесмишљава. Како је речено, представници Синдиката медицинских сестара и техничара Србије су учествовали на јавним расправама о Нацрту закона, обраћали су се писаним путем председници Владе Републике Србије, те Министарству здравља и Министарству државне управе и локалне самоуправе, али одговоре нису примили. Истовремено, ниједна примедба тог синдиката на Нацрт закона није усвојена. Додали су такође, да Посебни колективни уговор за запослене у здравству истиче 15. јануара 2018. године, и иако је Министарство здравља о томе обавестило њихов синдикат у јуну месецу 2017. године, а синдикат се у неколико наврата писаним путем обратио министарству, поступак преговарања са надлежним министарством још увек није започео.

Заменици су истакли да је у питању кровни закон којим се уређује систем радних односа у јавним службама и да многа питања која посебно забрињавају представнике синдиката требало би да се, у процесу усклађивања са овим законом дефинишу кроз посебни, секторски закон. Заменици заштитника грађана позвали су представнике синдиката да доставе релевантну документацију са конкретним примедбама на решења у закону за које сматрају да им умањују или угрожавају права. Такође су их обавестили да ће Заштитник грађана размотрити све примедбе синдиката на Закон о запосленима у јавним службама, као и сва питања која су на данашњем састанку изнета и у најкраћем року их обавестити их о свом ставу и мерама које ће евентуално предузети.