a

Комесаријат за избеглице и миграције је обавестио Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) да је, поступајући по препоруци из Извештаја о посети Прихватном центру за мигранте у Бујановцу, у овом Центру истакнуто обавештење о могућности и процедури притуживања на рад лица ангажованих у Центру.

Још приликом посете Прихватном центру у Шиду у децембру 2016. године, НПМ је утврдио да је потребно да Комесаријат за избеглице и миграције предузме мере у циљу превенције било каквог неадекватног поступања службеника према мигрантима, и препоручио да се успостави ефикасан механизам притуживања на њихов рад и да се у свим центрима за смештај миграната истакну обавештења о томе. Како се наводи у обавештењу које је НПМ примио од Комесаријата, у Прихватном центру у Бујановцу обавештење је и раније било истицано, али су га мигранти уклањали, па су сада предузете мере да се оно постави тако да се не може једноставно склонити.

НПМ је посетио Прихватни центар у Бујановцу у августу и октобру ове године, о чему су сачињени извештаји. Друга посета је била обављена у оквиру „Дана омбудсмана“, који су 16. и 17. октобра одржани у Бујановцу и Нишу.