a

b_300_0_16777215_00_images_20171212Mreza.jpegОву дводневну конференцију посвећујемо раду установама детенције. Сматрали смо да је после готово пет година постојања Мреже, потребно направити одређени резиме, подвући црту и сагледати резултат досадашњег рада. Наша намера је да овом приликом разменимо искуства и најбоље праксе механизама контроле у обављању посета установама у којима се налазе лица лишена слободе, рекао је данас заштитник грађана Зоран Пашалић отварајући састанак Мреже НПМ земаља југоисточне Европе са темом „Методологија посета установама детенције“.

Милош Јанковић, заменик заштитника грађана за права лица лишена слободе и председавајући Мреже је истакао да постоји потреба да се дубље анализирају и обраде питања у вези са планирањем посета као што су врсте, састав тимова, принципи вођења посета, као и опште смернице и упитници за посете. Он је истакао да је Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) Републике Србије од 2012. посетио око 500 установа у којима се налазе лица лишена слободе и сачинио око 350 извештаја о посетама, у којима је надлежним органима упућено скоро 2000 препорука за отклањање уочених недостатака и унапређење положаја лица лишених слободе.