a

Министарство здравља и Републички фонд за здравствено осигурање су у одговору достављеном Заштитнику грађана навели да је поступајући по препорукама овог органа назив Републичка стручна комисија за лечење трансродних поремећаја измењен у Републичка стручна комисија за трансродна стања, а назив Комисија за лечење трансродних поремећаја гласиће, након измена Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања, које су у току, Комисија за трансродна стања.

Заштитник грађана је ове препоруке упутио Министарству здравља и РФЗО у циљу умањивања стигматизације транс особа са мишљењем да се променом назива ових радних тела доприноси првенствено умањивању стигматизације транс особа у Србији.