a

Мрежа омбудсмана у области животне средине основана је на 4. Међународној конференцији „Животна околина и људска права: Утицај јавности у питањима заштите животне околине“, која је одржана у Љубљани 15. септембра 2017. године.

На конференцији је усвојена декларација о сарадњи омбудсмана у области заштите животне средине и људских права, чији је потписник и институција Заштитника грађана Републике Србије.

b_300_0_16777215_00_images_olja1-slovenija.jpegПраво на животну средину представља једно од основних људских права, стоји у Декларацији. Препознајући значај унапређења сарадње у овој области, потписници Декларације су се сагласили да успоставе мрежу Омбудсмана и континуирану комуникацију, у циљу међусобне размене знања, искустава, добрих пракси у овој области и унапређења поступања Омбудсмана у заштити животне средине.
Принципи рада мреже су да је чланство добровољно и отворено за нове чланице, да је мрежа отворена за сарадњу са сличним, регионалним, европским и другим мрежама.

Потписници Декларације су Омбудсмани Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске, Косова*, Македоније, Словеније и Србије.

Генерална секретарка Заштитника грађана Оља Јовичић представила је досадашње поступање Заштитника грађана у поступцима у области животне средине, идентификовала кључне изазове и дала предлоге за унапређење сарадње Омбудсмана региона у овој области.

--------------

* Овај назив не прејудицира ставове о статусу и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 и мишљењем Међународног суда правде о косовској декларацији независности