a

b_300_0_16777215_00_images_fond-31082017.jpegЗаштита људских права, посебно права цивилних жртава оружаних сукоба, били су тема данашњег састанка заштитника грађана Зорана Пашалића са Милицом Костић и Рељом Радосављевићем из Фонда за хуманитарно право.

Подршка цивилним жртвама оружаних сукоба, поред материјалне, требало би да укључује у друге услуге социјалне заштите, изјавио је Пашалић и додао да се законским решењима у великој мери може унапредити њихов положај.

Процењује се да је у Србији скоро 20 000 цивилних жртава рата, а због мањкавости дефиниције појма жртве, највећи број није препознат у оквиру постојећег закона, због чега се Фонд залаже за потпуну измену Закона о правима цивилних жртава рата, изјавила је Костић.