a

Договор о обнављању иницијативе „Учинимо насиље видљивим“ из 2008. године, резултат је данашњег састанка заштитника грађана Зорана Пашалића, градског менаџера Београда Горана Весића, заменика градоначелника Београдa Андрије Младеновића и заштитнице грађана Београда Катарине Жежељ. Иницијатива креће из Београда и прошириће се по свим градовима Србије, најавио је Пашалић након разговора са представницима града у Старом двору.

Институционална размена информација између свих система који се баве заштитом жена жртава насиља је од изузетног значаја за решавање породичног насиља, а једна од неопходних мера у поступку је и обезбеђивање квалитетних медицинских доказа који могу бити искоришћени на суду против насилника, изјавио је Пашалић.

Стога ће Заштитник грађана упутити предлог институтима за судску медицину у Београду, Новом Саду, Крагујевцу и Нишу, као и установама у здравственом систему у којима раде стручњаци у овој области у Пожаревцу, Чачку, Крагујевцу, Новом Пазару и Јагодини, да се убудуће обезбеди бесплатна помоћ жртвама насиља. Бесплатна помоћ односила би се на преглед стручњака из области судске медицине који би утврдили узрочно  последичну везу повреда које су нанете жртви.

Такође, како је навео Пашалић, у оквиру иницијативе „Учинимо насиље видљивим“ биће покренута едукација свих запослених у здравственом систему који долазе у контакт са жртвом насиља.

Ојачавањем улоге здравствених радника, посебно стручњака из области судске медицине, чији је задатак да прецизно и детаљно опишу нанете повреде жртви, убрзаће размену информација између свих система који се баве заштитом жена. Омогућиће, између осталог, ефикаснији кривични поступак, извесност кажњавања учиниоца насиља, избегавање секундарне виктимизације жртве у судском поступку, као и мање трошкове судског поступка, навео је Пашалић.

Заштитник грађана ће пратити резултате ове иницијативе и кроз сарадњу са представницима локалне самоуправе радити на унапређењу система превенције и заштите жена од насиља.