a

zastitnik u vrujcimaУ установама социјалне заштите у Србији велики проблем представља недовољан број запослених, који немају на располагању ни одговарајуће обуке. Ови проблеми могу значајно да угрозе квалитет услуга социјалне заштите, нагласио је данас вршилац функције заштитника грађана Милош Јанковић на интерактивној конференцији ,,Примена професионалних стандарда рада у установама социјалне заштите из угла регулаторног и контролног механизма и праксе“ у Бањи Врујци.

На едукативној конференцији у оквиру манифестације ,,5. Дани социјалне заштите“, коју организује Нови синдикат социјалне заштите Србије, Јанковић је између осталог указао на проблем дислоцираности установа, односно домова за смештај, који су више десетина километара удаљени од насељеног места и где нема јавног превоза, што још више продубљује изолацију штићеника од друштвеног живота. Како је навео, погрешно је и недопустиво тумачење да лишавање пословне способности неког лица подразумева и ограничавање слободе његовог кретања. По речима Јанковића, лишавање пословне способности се односи искључиво на лишавање вршења правних послова.

Мере штедње и законско ограничење запошљавања у јавном сектору значајно отежавају, а у неким случајевима и онемогућавају успостављање нових услуга социјалне заштите и угрожавају пружање оних које постоје, указала је на конференцији заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић. Она је рекла да неке услуге социјалне заштите које су укинуте нису поново успостављене (пример за то је услуга Свратишта за децу улице у Београду) и њихово постојање зависи од донаторских средстава, као и услуге и олакшице намењене породици (повраћај ПДВ за храну и опрему за бебе).

Смањене су услуге подршке и помоћи родитељима који се непосредно старају о тешко болесној деци и деци са сметњама и инвалидитетом. Пре четири године Заштитник грађана је поднео предлоге закона о изменама и допунама Закона о раду и Закона о финансијској подршци породици са децом који још увек нису били предмет разматрања у циљу олакшања положаја родитеља ове деце јер им обезбеђују целодневну негу. Министарство рада се није сложило са предлозима закона и рекло је да ће дати економичније решење, али до данас није понудило најављен предлог решења, док Народна скупштина до данас није разматрала ове предлоге закона, навела је Стевановић.

Заштитник грађана је значајну пажњу у раду посветио проблемима насиља над женама у породици и партнерским односима, и утврдио да се не поклања довољно пажње чињеници да су убиства жена у породици или партнерским односима најчешће коначан исход дуготрајног насиља над жртвом, рекла је Гордана Стевановић.