a

Од избијања пожара на депонији Винча, пре тачно месец дана па до данас, још увек видљиви облаци дима узнемирују грађане околних београдских насеља.

Упркос чврстим уверавањима Градског завода за јавно здравље града Београда да ниво детектоване концентрације појединих хемијских једињења не може имати озбиљне последице по здравље људи, ипак је осетљивим групама грађана (старијим, трудницама и деци) упућена препорука да у случају појаве дима смање боравак на отвореном простору. Истовремено, научна и стручна јаност упозорава на чињеницу да се приликом сагоревања отпада са депоније, осим угљен-моноксида, сумпор-диоксида и азотових оксида чије је мерење извршено и резултати објављени, ослобађају и друге високотоксичне и канцерогене материје чије мерење није извршено или резултати нису презентовани у јавности.

Како контрадикторне информције у јавности продобљују већ присутну уземиреност и неповерење грађана, Заштитник грађана је апелујући на поштовање права грађана на доступност информација затражио од институција надлежних за мониторинг и објављивање резултата квалитета ваздуха (Градског завода за јавно здравље града Београда и Агенције за заштиту животне средине) достављање свих информација о начину и резултатима извршених мерења, као и врсти загађујућих материја чије је мерење вршено.

Заштитник грађана изражава уверење да ће надлежне институције доставити све релевантне информације и тако омогућити грађанима да буду правовремено и тачно обавештени.