a

Нетачна је изјава в.д. градског секретара за образовање и дечју заштиту да је Заштитник грађана предлажио да се сиромашна деца избаце из вртића. Заштитник грађана је упутио препоруку да се обезбеди континуитет и извесност у коришћењу услуге предшколских установа, а не да већ уписана деца сваке године поново конкуришу. Управо због нових правила које је поставио Секретаријат, а која Заштитник грађана оспорава, Уговори се закључују на по једну годину чиме је постало неизвесно да ли ће дете похађати исту предшколску установу чак и када родитељи редовно плаћају. Оно што јесте извесно је да ће свако дете бити аутоматски искључено из предшколске установе истеком радне године уколико родитељи не буду платили ову услугу, те да ће морати поново да конкуришу за место у вртићу.

Сви уговори које је Секретаријат припремио већ садрже одредбе о једностраном раскиду уговора када родитељ касни са измирењем уговорне обавезе, а нови уговори и анекси уговора садрже и додатну одредбу којом се детету орочава похађање вртића на највише две године, уместо, као до сада, до поласка детета у школу. Вршилац дужности секретара изјаснио се Заштитнику грађана да је ово решење уведено „пре свега због великих дуговања родитеља према предшколским установама, која се не могу наплатити“.

Утврђујући овај пропуст Заштитник грађана је препоручио Секретаријату да деци, за коју је већ закључен уговор по ранијим правилима о коришћењу услуга предшколске установе на неодређено време, омогући да права из тог уговора и остваре. Препоручено је и да се у анексе уговора и нове уговоре унесе одредба да корисник, уколико испуњава обавезе, наставља коришћење услуга у наредним годинама без поновног конкурисања.

panel flajer