a

Поштовани господине Кркобабићу,  

Обраћам Вам се као заменику градоначелника Београда, имајући на уму Ваше досадашње активности и посебну личну осетљивост за социјална питања у главном граду.
 
Моји сарадници су, након информација које смо добили од грађана и међународних владиних организација, 16. јуна и 18. јуна посетили ромска насеља у новобеоградском блоку 67 која су 16. јуна ограђена металном оградом и уверили ме у нове тешкоће са којима су суочени њихови житељи.

Имајући у виду Уставне и законске гаранције поштовања и заштите људских и мањинских права, сматрам неопходним да се у постојећим околностима без одлагања осигурају минимални услови за безбедан живот људи који у тим насељима живе и да се спречи даље нарушавање њиховог достојанства. Као минимум, потребно је да се оствари неометан приступ снабдевању водом, отвори више улаза у насеље који ће омогућити ефикасан прилаз возилима за хитне интервенције и отвори довољан број пешачких пролаза, све до решења нужног смештаја. 
 

Заштитнику грађана нису познати разлози због којих је предузета мера ограђивања, односно сви ефекти који се тиме желе постићи. Поред кључног разлога мог обраћања – заштите и унапређења људских и мањинских права, што ми је законска обавеза, желим да Вам укажем и на још један аспект овог проблема. Уколико је ограда постављена ради безбедности учесника предстојеће Универзијаде, с обзиром на значај и симболику овог спортског догађаја за Београд и Србију требало би имати у виду и следеће: слика грађана опасаних жичаном оградом коју чувају полиција и приватно обезбеђење не одговара ни духу нашег главног града и његових житеља, нити принипима на којима се заснива окупљање младих спортиста из целог света.
 


Имајући у виду чињеницу да је у питању одлука и деловање градских власти, о овоме сам обавестио и заштитницу грађана града Београда Душанку Гаћешу, која има непосредније надлежности и ближу сарадњу са органима градске управе.