a

                                  
Заштита, остваривање и унапређење права, као и доступност Заштитника грађана морају бити подједнако обезбеђени свим грађанима Србије без обзира у ком делу државе живе, зато један од приоритета Заштитника грађана и државе мора бити подизање нивоа заштите и остваривања права грађана у општинама где се за тим указује потреба – нагласио је републички омбудсман Саша Јанковић на данашњем скупу у организацији Београдског фонда за политичку изузетност у београдском Медија центру.

На скупу су били представљени развојни потенцијали шест општина југозападне Србије: Нова Варош, Нови Пазар, Прибој, Пријепоље, Сјеница и Тутин, а презентације су резултат рада представника ових општина који су успешно похађали циклус од четири семинара под називом „Европске интеграције и локални развој – ка успешним стратегијама и добром управљању“ са темама европских интеграција, локалног економског развоја, реформи институција (правосуђа, образовања и сл.), децентрализације, питања корупције, безбедности, као и развојних потенцијала ове регије. Циљ пројекта Београдског фонда за политичку изузетност у сарадњи са Институтом за отворено друштво и Амбасадом Норвешке у Београду – који ће трајати у наредних пет година и обухватити десет области у Србији – је јачање капацитета доносилаца одлука у овим локалном заједницама како би на ефикасан начин допринели њиховом развоју, као и припрема политичке елите за изазове на путу ка европским интеграцијама.

С обзиром да су данашње презентације показале да су економски аспекти битни за развој општина, Заштитник грађана је указао на чињеницу да од досад примљених шест хиљада притужби грађана већина се односи на неостваривање економских и социјалних права, зато се мора обратити посебна пажња на заштиту и унапређење права из ове области. Републички омбудсман је указао на потребу јачања административног капацитета у Србији, неопходног за примену европских стандарда у локалним заједницама.