a

Заменик Заштитника грађана Горан Башић учествовао је на трибини „Правни положај цркава и верских заједница у Србији – примена актуелних закона“ коју је 9. јуна организовала фондација Конрад Аденауер. У расправи су учествовали и проф. др Милан Радуловић, др Драган Новаковић и проф. др Сима Аврамовић. Заменик Заштитник грађана је указао на отворена питања у вези са применом актуелних закона, посебно Закона о црквама и верским заједницама, а нарочито у вези са различитим проблемом признавања правног субјективитета верским заједницама.

Признавање правног субјективитета је један од аспеката остваривања колективног аспекта слободе вероисповести, а поред тога отворена су питања правног уређења положаја и суштинске аутономије цркава и верских заједница, статуса појединих друштвених група које су функционално повезани са остваривањем слободе вероисповести – свештеника, вероучитеља, а посебно питање функционисање јавне управе у односу на остваривање права која произилазе из актуелних закона којима је операционализована уставно одређење слободе вероисповести и уређена питања положаја верских заједница.