a


b_300_0_16777215_00_images_stories_womarpersons_3.jpeg
Споменик испред зграде Парламента Канаде:"Women are persons.."

У оквиру канадско- српског пројекта реформе правосуђа: Стварање услова за законодавство о родној равноправности у Србији, чији су организатзори и финансијери ЦИДА & Генивар, Канада, делегација Србије посетила је од 22.маја до 2 јуна Канаду.У саставу делегације били су:

Наталија Мићуновић, директорка Управе за родну равноправности, Јасна Вујачић, саветница у Управи за родну равноправност, Зорица Мршевић, заменица Заштитника грађана за родну равноправност, Драган Божанић, саветник за међународну сарадњу војвођанског Секретаријата за рад, запошљавање и родну равноправност и Бојана Јанковић, правна саветница канадско српског пројекта реформе правосуђа.

Осим петочлане делегације за родну равноправност, у оквиру исте студије посете Канади, ишла је и група судија, председници окружних и општинских судова из Краљева и Зрењанина са посебним програмом различитим од програма родне равноправности.

У току посете Канади чланови делегације су посетили канадски парламент и упознали се са  новим законским димензијама родне равноправности у овој земљи.Поред многобројних сусрета и активности, чланови наше делегације посетили су и Министарство рада и друштвене солидарности провинције Квебек, "женске" институције  и амбудсмана Квебека.