a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, Комесаријат за избеглице и миграције је у сарадњи са организацијама Група 484 и Save the Children ангажовао двојицу стручњака који су специјализовани за рад са децом у дечијем кутку Центра за азил у Боговађи. У Центру су на прописаним обрасцима успостављене евиденције о свим лицима, обезбеђена је доступност преводиоца, а у трпезарији је истакнуто обавештење да је исхрана прилагођена верским убеђењима лица исламске вероисповести. Такође, сва медицинска документација је пребачена у амбуланту и биће доступна искључиво медицинском особљу, а овлашћено лице ће обавештавати Канцеларију за азил о случајевима непоштовања кућног реда.

Поводом препоруке да Канцеларија за азил региструје и изда личне карте за лица која траже азил, Управа граничне полиције је обавестила Заштитника грађана да је потребно да Канцеларија од стране другог надлежног органа благовремено буде обавештена о присуству лица која су изразила намеру да траже азил и која су у тој намери озбиљна, као и о њиховим личним подацима.

Заштитник грађана је у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре 24. августа 2016. године посетио Центар за азил у Боговађи, о чему је сачињен Извештај са препорукама органима за отклањање уочених недостатака.