a

На састанку 04. јуна 2009. године у УНИФЕМ Србија је договорено да се отпочне са заједничким пројектом заменица за родну равноправност Заштиника грађана и покрајинског Омбудсмана - др Зорице Мршевић и Данице Тодоров- чији је основни циљ оснаживање локалних омбудсмана у Србији.

Планиран је семинар за локалне омбудсмане из 12 општина/градова на тему подизања свести о значају родне равноправности и радних права жена. Такође је планирана и анализа постојећих кодекса понашања у органима јавне управе са циљем да се утврди да ли је родна равноправност инкорпорирана у кодексе, као и давање препорука за измену кодекса, уколико родна равноправност није садржана у кодексима.

Овај пројекат ће се реализовати уз подршку УНИФЕМ-а, у периоду од јуна до новембра 2009. године.