a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, КПЗ у Нишу је просторију за задржавање лица до 48 сати, у Одсеку за притвор у Пироту уредио у складу са стандардима. Задржаним лицима биће омогућен боравак на свежем ваздуху и туширање, док ће неопходна хигијенска средства обезбедити Министарство унутрашњих послова.

Полицијска управа Пирот обавестила је Заштитника грађана да ће лицима задржаним на основу Законика о кривичном поступку уручивати писано обавештење о правима одређена Закоником, као и тачком 4. Упутства о поступању према доведеним и задржаним лицима.

Заштитник грађана је у оквиру послова НПМ, у јулу 2016. године, посетио Полицијску управу Пирот, ради праћења поступања по препорукама упућеним након посете у 2015. години. Том приликом НПМ је посетио и Одсек за притвор у Пироту Казнено - поправног завода у Нишу, односно просторије за задржавање лица до 48 сати.