a

Заштитник грађана подржава напоре надлежних органа у унапређењу поступка азила и даљем пружању хуманитарне помоћи избеглицама у транзиту кроз Србију и наглашава да је поред хуманитарног аспекта, важно и доследно поштовати обавезу некажњавања избеглица за незаконит улазак и боравак. Поводом 20. јуна, Међународног дана избеглица Заштитник грађана подсећа да се не смеју занемарити ни основни постулати на којима почива систем заштите избеглица: забрана протеривања или враћања силом, приступ поступку азила и обезбеђивање фер и ефикасне процедуре азила.

Иако је број избеглица који пролазе кроз Републику Србију сада значајно смањен у односу на прошлу годину, када их је било око 600.000, свакодневно у нашу земљу уђе у просеку око 300 избеглица. Унапређење положаја и поступања према најугроженијима, а пре свега малолетницима, нарочито онима без пратње, треба поставити као један од приоритета.

Заштитник грађана је надлежним органима од ескалације избегличке кризе 2015. године до сада упутио 42 препоруке. Надлежни органи поступили су по већини препорука, а уз подршку бројних међународних и невладиних организација посветили су значајну пажњу хуманитарном збрињавању избеглица. У бројним прихватним центрима и центрима за азил омогућен је смештај, релативно добри услови за одржавање хигијене, храна, обућа, одећа, хигијенски пакети и друго.

Поред бројних проблема са којима се избеглице сусрећу током свог пута, додатни проблем су и језичке баријере и потешкоће у комуникацији. У циљу унапређења сопственог рада и омогућавања веће доступности и лакше комуникације, Заштитник грађана омогућио је избеглицама да му се обрате на матерњем језику, тако што су формулари за притужбе преведени на језике које избеглице углавном говоре (арапски, фарси, урду и пашту).