a

 

img_0538.jpg

Заменици Заштитника грађана проф. Др Зорица Мршевић и Милош Јанковић заједно са групом студента Факултета за европске правне и политиколошке студије из Новог Сада, посетили су Казнено-поправни завод у Забели и Казнено-поправни завод за жене у Пожаревцу дана 19.05.2009. године.

Током посете, заменици Заштитника грађана и студенти обишли су у заводима пријемно одељење, просторије за заједнички боравак и посете, спаваонице, библиотеку, као и радне просторије осуђеника.

Током посете заводима, студенти су отворили низ питања из домена мере ускраћивања права осуђеним лицима, нпр. остварења права на рад и права по основу рада  осуђених у казнено-поправним заводима, односно да ли признати право на радни стаж осуђеницима за време проведено на раду у заводима, што одредбама важећег Закона о извршењу кривичних санкција није предвиђено ( чл. 92. ст. 1 рад осуђеног  не урачунава се у радни стаж).   

Заменик за права лица лишених слободе Милош Јанковић обавио је разговор са осуђеним лицима у оба завода који су у протеклом периоду поднели притужбе  Заштитнику грађана. Након разговора са осуђеним лицима покренуто је посебно питање спровођења и организације здравствене заштите осуђеника у казнено-поправним заводима тј њихових права на исту.