a

Заштитник грађана поводом 15. маја, Међународног дана породице, позива органе јавне власти да ангажованије и са више одговорности приступе заштити породице и обезбеде већу помоћ и подршку у суочавању са негативним последицама економске кризе, повећања насиља и угрожавања безбедности.

Породицама у Србији су неопходне делотворније мере смањења сиромаштва, повећавање запошљавања, финансијске подршке, ефикаснија заштита права на ограничено радно време и друга права из радног односа која се одражавају на породични живот, као и мере превенције насиља, услуге за децу предшколског узраста, породична саветовалишта, школе родитељства.

Посебну забринутост изазива пораст насиља и угрожавање безбедности. Од укупног броја притужби које је претходних годину дана примио Заштитник грађана, а које се односе на права детета, права на заштиту породице, трудница и самохраних родитеља и на родну равноправност, више од четвртине тиче се насиља у породици према женама и деци.

Изостале су и активности надлежних органа за унапређење положаја породице са децом у посебно осетљивом положају (деца која живе и раде на улици, деца која живе у екстремном сиромаштву, деца са сметњама у развоју и инвалидитетом). Заштитник грађана истиче да није било поступања надлежних поводом упућених препорука за заштиту и унапређење положаја деце која живе и раде на улици и предложених измена и допуна Закона о раду и Закона о финансијској подршци породици са децом.