a

Заштитник грађана, уз честитке грађанима ромске националности поводом 8. априла Светског дана Рома, подсећа да су, упркос постигнутим резултатима и досадашњим настојањима државних органа и органа локалне самоуправе, Роми и даље једна од најрањивијих група грађана која се суочава са посебно великим тешкоћама у остваривању и заштити својих права.

Нова Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња, која ће до 2025. године бити основ предузимања мера и активности, значајно може допринети даљем унапређењу стања и социјално – економског положаја Рома.

Међутим, на основу досадашње праксе која је показала да стање људских права није могуће решити само нормативним оквиром, Заштитник грађана указује на обавезу надлежних државних органа да се, као показатељ искреног опредељења државе да примењује ефикасне мере, што пре донесе пратећи Акциони план који ће конкретизовати и операционализовати спровођење Стратегије.

Доношењем подзаконског акта, на иницијативу Заштитника грађана, који системски уређује примену афирмативне мере за упис ученика ромске националности у средње школе, значајно доприноси успостављању транспарентне и унапред познате процедуре и даље подршке ромским ученицима, ради постизања сврхе примене ове мере.

Охрабрује чињеница да су у минулим годинама здравствене медијаторке, чији статус још није решен, учиниле доста у области здравствене заштите. У укупно 59 градова у Србији ангажовано је 75 здравствених медијаторки.

Савет за родну равноправност Заштитника грађана посебно упозорава на тежак положај Ромкиња, чији просечан животни век је чак 25 година мањи од просека у Србији (истраживање Ромске женске мреже). Истовремено, најмање једна трећина Ромкиња старости од 15 до 19 година је имала један порођај.

Због тога ће Заштитник грађана наставити да инсистира на доследном спровођењу и заштити индивидуалних и колективних права Рома, као и на ширењу културе људских и мањинских права.