a

Систем новоустановљених механизама за заштиту права пацијената није заживео у пракси зато што јединице локалне самоуправе и Министарство здравља нису предузимали мере за њихово спровођење, стоји у посебном извештају са препорукама Заштитника грађана о раду механизама за заштиту права пацијената.

Поједине локалне самоуправе нису организовале рад саветника пацијената, а у онима где је успостављен овај механизам нису обезбеђени њихов континуитет, неопходни услови за рад, замена саветника или чланова савета, као и информисање грађана о њиховом раду. Такође, бројне локалне самоуправе нису доставиле Заштитнику грађана извештај о раду савета за здравље за 2014. годину, што је њихова законска обавеза.

У извештају стоји и да Министарство здравља не располаже подацима да ли су у свим јединицама локалне самоуправе образовани савети за здравље. У јединицама за које је установљено да нису почеле са радом, Министарство здравља није предузело неопходне мере за одређивање саветника за права пацијената и образовање савета за здравље.