a

Заштитник грађана поздравља напоре Министарства државне управе и локалне самоуправе и Управног инспектората да поступе по свим препорукама Заштитника грађана, отклоне досадашње пропусте и унапреде сарадњу са грађанима и овом институцијом.

У будућем раду благовремено ће се разматрати свако обраћање грађана и свака притужба на рад запослених и у складу са важећим прописима обавестиће се подносилац о ставу и евентуалном даљем поступању, стоји у одговору ових органа о поступању по препорукама Заштитника грађана.

Главни управни инспектор, директор Управног инспектората, донео је и Директиву о поступању по притужбама грађана на рад инспектора, како би убудуће отклонио пропусте у раду и унапредио рад инспекције.

panel flajer