a

Заменица Заштитника грађана Тамара Лукшић-Орландић за права детета, и начелница Одељења за права детета Наташа Јовић обавиле су непосредни надзор над радом О.Ш. „Јован Цвијић“ у Змињаку код  Шапца, 27.04.2009.године, након претходно спроведеног поступка контроле по притужби родитеља из Змињака, обављеног надзора од стране просветне инспекције Шапца и поновљене притужбе родитеља незадовољних налазима просветне инспекције.

Представнице Заштитника грађана, обавиле су разговор и у Центру за социјални рад Шабац, с обзиром д а се по налогу Министарства рада и социјалне политике,  Центар укључио у решавање  овог проблема који је за последицу имао исписивање из школе две ученице другог разреда.
 
Са управом Школе договорено да покушају да постигну компромис са родитељима да се деца врате у Школу, а да у медијацији помогне и стручни радник центра, едукован за медијацију. Са директорком ЦСР Шабац, Бранком Давидовић и њеним сарадницима, размењена су мишљења и о још два случаја у вези са којима је  Заштитник грађана имао притужбе и у којима је доносио препоруке и мишљења.
 

Заштитник грађана оцењује да је овакав вид сарадње у вези са притужбама грађана на повреде права детета, изузетно користан за све актере у поменутим случајевима, имајући у виду карактер независне екстерне контроле коју обавља Заштитник грађана.