a

У 2015. години нисмо у потпуности уклонили ниједну од кључних препрека бржем, бољем и праведнијем остваривању права грађана. Правосуђе није до краја стало на ноге, администрација је још увек преоптерећена политизацијом и партијским кадровима, а најопаснија је неформална веза таблоида и државе.

Међународни дан људских права, 10. децембар, Србија ове године дочекује суочена са растућом избегличком кризом. Међу онима који долазе у Европу има много припадника рањивих група, посебно жена, деце и особа са инвалидитетом којима смо дужни да помогнемо. Србија се није осрамотила у третману избеглица, али на основу контрола које је током године у оквиру свог мандата Заштитник грађана спроводио, потребно је урадити више на побољшању услова прихвата.

Грађани Србије се све озбиљније суочавају са последицама економске кризе, а притужбе које добија Заштитник грађана потврђују да мере штедње и друге рестрикције које је Влада Србије увела како би обезбедила економску стабилност, и даље нарочито тешко погађају најсиромашније слојеве становништва. Заштитник грађана поздравља настојања Владе да избегне смањења најнижих зарада и пензија, али је нужно предузимати и друге кораке како би се најугроженијим слојевима становништва олакшао живот.

Током ове године забележен је и забрињавајући пораст насиља над децом, укључујући и сексуално насиље, као и насиља над женама. Сиромашна деца, деца која живе у руралним крајевима, деца са сметњама у развоју и инвалидитетом, деца која живе и раде на улици и даље немају на располагању помоћ и подршку у оној мери у којој је она потребна за обезбеђивање основних услова за правилан раст и развој.

Забрињавајући пораст насиља над женама, углавном од партнера или чланова породица.

Поступања органа су врло често неефикасна, неправовремена, нису у складу са тежином коју насиље има и последицама које оставља, и показују висок степен неразумевања насиља и посебно осетљивог положаја жене жртве.

Законом прописано право из здравственог осигурања на накнаду зараде за време трудничког боловања веома често се отежано остварује или са вишемесечним кашњењем, услед неажурности органа или неусклађености законских прописа. Са сличним проблемима се суочавају и породиље приликом остваривања права на различите материјалне надокнаде по основу материнства.

Стање у области права особа са инвалидитетом је и даље незадовољавајуће. Како би особе са инвалидитетом биле пуноправни грађани овог друштва неопходно је да Република Србија појача напоре у примени прописа којима су гарантована права особама са инвалидитетом. Посебно је важно да се ради на промоцији права особа са инвалидитетом и на дизању свести целокупног друштва о положају у којем се налазе и активностима које сваки појединац и држава морају чинити како би могли да пуноправно и достојанствено суделују у друштву.

Стање у области права националних мањина, а нарочито права Рома, као посебно осетљиве друштвене групе, указује на то да доношење закона и нормативни оквир, који је оправдано оцењен као добар, нису довољни за њихово потпуно и благовремено остваривање. Уколико држава не креира мањинску политику која ће бити заснована на реалним потребама грађана и у њиховом интересу, уз сагледавање и уважавање објективних могућности и значаја њиховог остваривања за друштво у целини, резултати ће се и даље мерити само бројем донетих прописа, док ће уочени проблеми наставити да се изнова појављују услед непостојања потребних капацитета за њихову примену.

У жељи да укаже на значај веома важног, а запостављеног сегмента људских права, права на здраву животну средину, заштитник грађана Саша Јанковић ће 10. децембра, заједно са сталном координаторком УН у Србији Иреном Војачковом Солорано и директором Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја Марком Благојевићем обићи јаловишта у Зајачи и Крупњу, која угрожавају локално становништво.

У оквиру активности које Заштитник грађана спроводи поводом Међународног дана људских права, заменик заштитника грађана за права националних мањина Роберт Сепи ће 10. децембра у Суботици имати састанак са саветима националних мањина Хрвата, Буњеваца и Мађара. У истом граду заменица за права особа са инвалидитетом Владана

Јовић ће посетити предузеће „Чикош груп“, које је пример добре праксе запошљавања особа са инвалидитетом. Заменица заштитника грађана за прва детета и родну равноправност Гордана Стевановић ће 10. децембра обићи Специјалну болницу за децу са церебралном парализом, а у 12 часова у просторијама Заштитника грађана ће бити представљени резултати истраживања о ставовима жена са инвалидитетом по питању права на родитељство и заштиту репродуктивног здравља. Заменик заштитника грађана за права лица лишених слободе Милош Јанковић ће посетити Окружни затвор у Београду. Са њим ће бити директор Управе за извршење кривичних санкција Милан Стевовић и судија за извршење кривичних санкција Наталија Бобот.

panel flajer