a

У писму МУП-а упућеном Заштитнику грађана, се поред осталог каже: “Слажемо се да што пре треба успоставити национални механизам за превенцију тортуре сходно обавези из Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских и понижавајућих казни и поступака у складу са неким од постојећих модела у правном систему Републике Србије.

Редовне посете местима где се налазе лица лишена слободе треба омогућити независним међународним и домаћим телима ради утврђивања чињеничног стања и контроле имплементације поменуте конвенције.

Што се тиче услова у просторијама за задржавање Министарства унутрашњих послова, обавештавамо Вас да је Министарство израдило предлог пројекта "Доградња и адаптација просторија за задржавање" у складу са постојећим међународним стандардима, ради обезбеђивања адекватних услова за лица која су задржана..." наводи се у писму МУП-а Заштитнику грађана.