a

Заменица Заштитника грађана проф. др Зорица Мршевић је за студенте, полазнике Студија рода на Правном факултету у Београду, одржала, по позиву, предавање о Квота изборном систему у Србији. Заменица Заштитника је студентима говорила о основним предностима које овакав изборни систем има у погледу постизања циљева родне равноправности и партиципативне демократије. У току предавања презентовани  су и резултати истраживања који говоре о прихваћености овог института од стране жена, као и резултати избора који су одржани по том систему.

Део разговора са студентима био је посвећен и функционисању институције Заштитника грађана. Студенти су показали велики интерес како та институција функционише у погледу родне равноправности и која су главна питања из те области која се појављују у пракси Заштитника грађана.