a

Поводом Европског дана заштите деце од сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања, Заштитник грађана упозорава да у Србији ни законска регулатива ни пракса заштите нису на одговарајућем нивоу, a подршка жртвама је недовољна. Заштитник грађана је Министарству правде у два наврата упутио Иницијативу за измене и допуне Кривичног законика у циљу његовог усаглашавања са Конвенцијом Савета Европе о заштити деце од сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања.

Предлози Заштитника грађана делимично су усвојени доношењем Закона о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима („Маријин закон“). Одредбе Кривичног законика, међутим, и даље нису измењене у складу са предлозима омбудсмана, иако је Кривични закон током претходних година мењан више пута. Надлежни органи у највећем броју случајева су поступали по препорукама и мишљењима Заштитника грађана упућеним поводом случајева сексуалног злостављања деце и отклањали уочене пропусте. Надлежни органи (Министарство правде, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и судови), међутим нису довољно уважили Мишљење Заштитника грађана о бољој и ефикасној заштити деце жртва од секундарне трауматизације током судских и других поступака.

Поздрављајући промене у законодавном оквиру, посебно доношење Закона о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима („Маријин закон“), Заштитник грађана подсећа да сексуално злостављање и сексуално искоришћавање деце захтева посебан приступ деци жртвама, како би се обезбедило рано откривање, брзо спречавање злостављања и успешна рехабилитација детета, а спречила дететова поновљена трауматизација.

------

Публикација Заштитника грађана „Превенција и заштита деце од сексуалног злостављања и сексуалног искоришћавања - Изабране препоруке, мишљења и иницијативе Заштитника грађана, са Конвенцијом Савета Европе о заштити деце од сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања“ представљена је на Радном састанку који је заменица заштитника грађана за права детета Гордана Стевановић одржала 16. 11. 2015. године са представницима извршне и судске власти на тему заштите деце од сексуалног злостављања и сексуалног искоришћавања.