a

Фарса

Дневни лист "Блиц" - Аутор: Саша Јанковић 

Највишим државни функционерима данас „не смета“ по свим објективни­м критеријумима ниска плата, и радо ће је смањити. И аскете би се по­с­ти­­деле наше одбо­јности према води и кафи на рад­­ном месту. Наши возачи и секретарице раде уз нас да­ноноћно, све презадовољни платом од 18.000 динара, а најквалитетнији у државној управи са индигнацијом одбијају вишеструко веће понуде из комерцијалног и невладиног сек­­то­ра... За то време преспособни дире­ктори јавних предузећа у губитку смањују своје пла­те за десетине процената и ускоро ће у просеку зарађивати само неколико пута више од министара.

Тешко да грађани имају разлога да се радују оваквим индикаторима штедње јавне власти. Све је јефтиније него гло­­­мазна бирократија на коју су грађани огорчени. У годишњем извештају Народној скупштини омбудсман је, оцењујући квалитет остваривања права грађана пред органима власти, написао да од 2004. године, када је усв­­ојена стратегија реформе држа­вне управе, ниједан од утврђених циљева те реформе није испуњен. Администрација (управа) у Србији још је скупа, оптерећена централизмом, по­­ли­­ти­зацијом, бирократским ста­­вом према грађанима, пре­­кобројношћу нестручн­их кадрова, застарелом опр­­е­­мом, немотивисанош­­ћу и дезорганизацијом.

Не­­до­­с­­т­ају јој делотворни и брзи механизми за разматрање притужби грађана, укључујући и оне које указују на широко распростањену корупцију. Мноштво контрадикторних и недоречених пр­о­­писа доприноси атмосфери самовоље.

Недостаје поштовања за до­стојанство странака и за­не­­марује се начело заштите пр­ава грађана, а због при­в­атних мотива жртвује се и начело заштите јавног интереса. Знатан број грађана сусреће се са апсурдном ситуацијом - да органи управе не извршавају су­­дске одлуке. У великом броју случајева грађани се омбудсману жале на спор и бесмислен поступак, и за то криве корупцију, неорганизацију и нерад... Наравно, нису сви у управи такви. У њој има стручних кадрова који се руководе зако­н­ом и професионалном ети­­к­ом.

Изазов је задржа­ти их ту упркос релативно ниским платама, лошим условима рада, атмосфери несигурно­сти усл­ед политичких турбуленција на „шефовским“ местима.

Који ће од ових проблема бити решен смањивањем плата и задржавањем садашње стру­ктуре и састава управе? Можда ће нам остати који динар више у буџету, али ко ће, како и на шта тај буџет трошити? Највеће уштеде оствариле би се када би се остваривањем права и утврђивањем обавеза грађана од самог почетка бавили одговорно, пра­вилно и ефикасно. Тада се сати, дани и године не би трошили на одлучивање о приговорима, тужбама, жалбама, петицијама, притужбама, да би се на крају констатовало оно што је од самог почетка требало да буде, и свакоме било очигледно. Омбудсман ће по­­кушати да том циљу допринесе указивањем на (не)одговорност оних који проузрокују непотребне поступке и трошкове грађанима и држави. Захваљивањем таквима на њиховим „услугама“ се највише може уштедети.