a

Заменици Заштитника грађана Тамара Лукшић – Орландић и Милош Јанковић са сарадницима  су  14. априла 2009. године обишли Специјални завод за децу и лица ометена у развоју  “Др Никола Шуменковић” у Стамници, код Петровца на Млави. У тиму Заштитника грађана били су и чланови стручног Савета Заштитника грађана доц. др Ђорђе Алемпијевић и др Владимир Јовић, психијатар.

Током вишесатног обиласка комплекса обављен је разговор са в.д директором Мирољубом Лазаревићем, његовим сарадницима: лекарком, психијатром, социјалном радницом,  специјалним педагогом и другим сарадницима, васпитачима, неговатељицама, медицинским сестрама.  Чланови тима ЗГ остварили су комплетан увид у услове смештаја корисника, којих има 427, од чега је деце од 6 до 18 година 79.

Тим Заштитника грађана посебно се интересовао за услове у којима бораве деца, за поштовања њихових права на адекватну социопсихолошку и здравствену заштиту и рехабилитацију, а непосредан увид је остварен у односу на неколико случајева повређивања  деце који су се десили недавно. Детаљни извештај о извршеној контроли услова рада и  поступања запослених у Заводу и третману корисника биће накнадно сачињен и објављен.