a

b_300_0_16777215_00_images_stories_26082015.jpegНајвећи проблем затворског система у Србији је недовољан број здравственог особља, посебно лекара, констатовани је на данашњем стручном скупу под називом “Улога лекара у затворском систему у Србији”, коме су присуствовали здравствени радници свих затвора у Србији.

На скупу, који је организовао Заштитник грађана уз подршку удружења Иницијатива младих за људска права, је оцењено да број лекара треба повећати и констатовано да је за ефикасан рад и пружање здравствених услуга неопходно обезбедити адекватне просторије и опрему у складу са важећим стандардима, као и специјална санитетска возила.

Указано је на неопходност стандардизације здравствених картона и њиховог умрежавања, као и да велики проблем у пружању здравствене заштите представља околност да се здравствени картони из домова здравља не преносе у заводе и обрнуто. Тиме се не остварује континуитет здравствене заштите, односно њено пружање се отежава и поскупљује.

Учесници су се усагласили да је неопходно одржавање периодичних састанака здравственог особља, њихова континуирана едукација, како интерна у оквиру Центра за едукацију у Нишу, тако и специјалистичка, уз стварање услова могућности напредовања у служби.

Такође је констатовано да затворски лекари посебну пажњу морају да посвете откривању случајева тортуре у складу са Истамбулским протоколом, да у случајевима штрајка глађу  поступају у складу са одредбама Малтешке декларације, а на генералном плану да поступају у складу са најновијим смерницама Савета Европе у погледу пружања здравствене заштите.

Учесници су се сложили да лекари треба да поклоне посебну пажњу положају деце, жена, особа са инвалидитетом, припадницима ЛГБТ особа, а нарочито затвореницама са тешким менталним поремећајима и њихово измештање у специјализоване болнице.