a

Полицијска управа (ПУ) Крагујевац је поступила по препорукама Заштитника грађана које се односе на уручивање писаног обавештења о правима задржаних лица по основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Закона о полицији, Закона о прекршајима и по основу Законика о кривичном поступку. Обавештење о правима, као и осталу релевантну документацију, лице ће имати код себе током задржавања. У предмету о задржавању неће се надаље прилагати медицинска документација са осетљивим подацима о задржаном лицу.

ПУ Крагујевац ће уједно у наредном периоду предузети мере и активности како би, сходно упућеним препорукама, унапредила и материјалне услове у просторијама за задржавање.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), након редовне посете Полицијске управе Крагујевац у априлу  2015. године, сачинио Извештај о посети са 15 препорука и упутио их овој управи и надлежном министарству.