a

На позив Националног демократског института (НДИ) заменица Заштитника грађана проф. др Зорица Мршевић одржала предавање  и презентацију за групу активних политичарки о механизмима за родну равноправност. Професорка Мршевић је говорила о учешћу жена у јавном и политичком животу и о институционалним механизмима за постизање родне равноправности.