a

b_300_0_16777215_00_images_stories_sastanak_09062015_1.jpegПредседник Владе Александар Вучић и заштитник грађана  Саша Јанковић одржали су данас редовни састанак ради унапређивања рада органа извршне власти у погледу поштовања права грађана.

Вучић и Јанковић су као један од приоритета одредили унапређивање рада надлежних органа и организација – пре свега Пореске управе, здравственог и пензионог фонда, ради ефикасније контроле уплата законом утврђених доприноса за здравствено и пензијско осигурање радника.

Државни органи, а не грађани, дужни су да обезбеде поштовање закона, а ако то није случај штету не сме да сноси радник, оцењено је на састанку. Такође, државни органи и организације не могу да послују са правним лицима која редовно и у пуној мери не извршавају своје обавезе према радницима. Надлежни државни органи и фондови дужни су да ефикасно контролишу уплате, размењују податке и подносе пријаве против послодаваца, уместо да обавезу контроле поштовања закона преваљују на раднике. Тиме ће се, поред лакшег, бржег и јефтинијег остваривања права на здравствену заштиту и пензију, смањити потреба за финансирањем РФЗО и РФПИО из буџета, умањити застоји у раду администрације, избећи потреба за специјалним прописима, а у перспективи, створити услови за смањење стопе доприноса. Заштитник грађана ће посебну пажњу посветити контроли рада државних органа и организација по овом питању.

Заштитник грађана и председник Владе размотрили су и положај грађана на југу Србије, после недавне посете заштитника грађана том крају, и договорили решавање низа питања од значаја за свакодневни живот и складне међуетничке односе.

Оцењено је да Република Србија треба конкретније да сарађује са међународном заједницом како би хуманитарни и сви други изазови услед таласа миграната, били решавани на европском, регионалном и националном нивоу, уз пуно поштовање права миграната, као и права и интереса домаћег становништва.

Заштитник грађана ће предложити Влади начин како то да буде урађено.

Заштитник грађана ће доставити Влади Србије и модел закона о државној помоћи грађанима у случају елементарних непогода, како би се постигла већа правна сигурност у коришћењу ограничених јавних средства.

Неке од тема за идући састанак премијера и омбудсмана биће унапређење превенције и заштите од насиља у породици и партнерским односима и отклањање тешкоћа за све грађане у приступу правди.