a

Просветна инспекција Покрајинског секретаријата испунила је у потпуности препоруке Заштитника грађана и отклонила пропусте у раду које је начинио овај  другостепени орган када није заштитио  дете/ученика од незаконите наплате ђачког динара приликом уписа у школу и упутила извињење у циљу умањења последица учињених пропуста.

Адекватна и брза реакција Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице на препоруке Заштитника грађана представља пример како се отклањањем пропуста у раду и спречавањем њиховог понављања у будућности - подиже степен остваривања и заштите права детета.