a

Полицијска управа (ПУ) Пожаревац је у року остављеном за одговор поступила по три препоруке из извештаја који је тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) сачинио након ненајављене ноћне посете тој полицијској управи. У изјашњењу ПУ Пожаревац упућеном Заштитнику грађана је наведено да је поступање по четвртој препоруци из тог извештаја још у току.

ПУ Пожаревац је набавила прибор за прву помоћ, а полицијски службеници су прошли обуку за пружање прве помоћи. Такође, задржаним лицима се уредно уручују писана обавештења о правима, а медицинска документација са осетљивим подацима задржаних лица се више не чувају у полицијским досијеима.

По препоруци која се односи на унапређење материјалних услова смештаја у просторији за задржавање и која захтева одређена финансијска улагања упућен је захтев надлежном министарству за одобрење средстава потребних за адаптацију ове просторије.