a

Више од 30 странаца у 2015. години изразило је намеру да тражи азил у Републици Србији, установљено је током данашње посете тима Заштитника грађана станици граничне полиције на аеродрому ,,Никола Тесла“ у Београду, која је реализована у циљу сагледавања поступања према мигрантима, нарочито тражиоцима азила. Ови странци су даље упућени у центре за азил, али је констатовано да се мали број њих обратио надлежним органима ради спровођења даље процедуре азила.

Заштитник грађана ће у наредном периоду интензивирати посете аеродрому и вршити непосредан увид у поступање полиције према пристиглим путницима, како би проверио да ли им је омогућено да, у складу са законом, изразе намеру за тражење азила.

Током посете тим Заштитника грађана остварио је веома добру и професионалну сарадњу са командиром станице граничне полиције Слободаном Ћопићем и његовим сарадницима.