a

Број поновљених и недобровољних хоспитализација смањен је од 2014. године, када су на Клиници за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић“ започете активности на деинституционализацији. Клиника располаже слободним капацитетима за смештај, а материјални услови смештаја су побољшани на појединим одељењима, иако је и даље уочен велики број лежаја по собама, стоји у Извештају Заштитника грађана о посети Клиници за психијатријске болести  „Др Лаза Лазаревић“.

Руководство и запослени ове здравствене институције остварили су пуну сарадњу са тимом Заштитника грађана, коме је омогућен несметан рад и увид у сву релевантну документацију, као и разговор са пацијентима о условима смештаја и начину поступања према њима.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) реализовао је 8. маја 2015. године посету Клиници за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић“, у циљу праћења спровођења препорука из Извештаја о посети Европског комитета за спречавање мучења (CPT) Републици Србији.