a

Здравствени систем у Србији гарантује висок ниво здравствених услуга грађанима и највећи број здравствених радника ради правилно и законито свој изузетно хуман и тежак посао, али механизми за идентификовање и санкционисање пропуста и незаконитости у здравству морају бити joш више ојачани, закључили су министар здравља Томица Милосављевић и заштитник грађана Саша Јанковић на јучерашњем састанку у институцији омбудсмана.

Поред највишег могућег квалитета медицинског третмана, грађани имају право и на информације и обавештења о лечењу, право на слободан избор лекара, увид у медицинску документацију, заштиту података о личности и друга права предвиђена законом. Ради што делотворније и непосредније и ефикасније заштите права пацијената и отклањања уочених неправилности, биће настављена и ојачана и сарадња омбудсмана са Министарством здравља и заштитницима права пацијената у здравственим установама.

Јанковић је истакао задовољство сарадњом и извршавањем законских обавеза Министарства здравља у поступцима које институција Заштитника грађана води по притужбама грађана. Омбудсман помно прати ефекте посебних мера у здравству као што су увођење ограничења за додатни рад лекара и организовање допунског рада („вечерњих клиника“), како би оценио да ли се њима у пракси побољшава остваривање права на здравствену заштиту без дискриминације пацијената и кршења права медицинског особља.

Поред кључне одговорности државе, Милосављевић и Јанковић оценили су као изузетно значајну за унапређење здравствене заштите и улогу невладиних институција, посебно Лекарске коморе у заштити и промоцији етичких принципа медицинске струке.

 

(крај)