a

b_300_0_16777215_00_images_stories_0604b_ocp_w380_h300.jpeg"Укупно посматрано, уз одступања која су на нивоу уопштавања неизбежна, људске и мањинске слободе и права у Републици Србији се штите и поштују, при чему је ниво слобода и права гарантован прописима виши него ниво њиховог остваривања и заштите у пракси. Свим институцијама предстоји значајан рад на постизању делотворне заштите и остваривања људских права у пракси, у стварима које се непосредно тичу достојанства и квалитета живота грађана.

Квалитет и обим поштовања грађанских и политичких права предњачи у односу на остваривање слобода и права из социјалне, економске и културне сфере живота.

Забрињава тенденција извршне власти да на потребе и проблеме у остваривању људских права не реагује ефикаснијом применом постојећих закона и јачањем механизама контроле и превенције. Неспровођење постојећих прописа не може се стално правдати њиховом несавршеношћу и потребом за доношењем нових закона.

Мноштво међусобно неусклађених, некад сувишних а некад недоречених прописа, доприноси атмосфери нетранспарентности и арбитрерности (самовоље).

Значајан број грађана сусреће се са апсурдном ситуацијом – неизвршавањем судских одлука од стране органа управе.

Администрација (управа) у Републици Србији још је скупа, оптерећена централизмом, политизацијом, бирократским ставом према грађанима, прекобројношћу нестручних кадрова, застарелом опремом, немотивисаношћу и дезорганизацијом. Недостају јој делотворни и брзи механизми за интерно разматрање притужби грађана, укључујући и оне које указују на широко распрострањену корупцију.

Управа је у огромном проценту показала спремност за сарадњу у остваривању надзорне и корективне функције институције Заштитника грађана."

Извештај