a

У складу са чланом 33. Закона о Заштитнику грађана, („Службени гласник РС“, бр. 79/05 и 54/07) Заштитник грађана поднео је Народној скупштини Републике Србије Редован  годишњи извештај за 2008. годину.