a

При канцеларији Заштитника грађана  данас је формиран и Савет Заштитника грађана за права лица лишених слободе. Првим радним састанком преседавао је Милош Јанковић, заменик Заштитника грађана за права лица лишених слободе.

Савет чине истакнути стручњаци из те области, др. Иван Јанковић, адвокат, члан Европског комитета за спречавање мучења и нељудских или понижавајућих поступања или казни, др. Станко Пихлер, професор Правног факултета, др. Горан Илић, доцент Правног факултета у Београду, и Наташа Новаковић, координаторка ОЕБС-овог програма за реформу затвора.

Чланови Савета су упознати са поступањем Заштитника грађана у области заштите лица лишених слободе, посебно у односу на превенцију тортуре. Утврђена је улога Савета у одређивању и реализацији примарних циљева Заштитника грађана у предметној области. Указано је на неопходност континуиране контроле законитости и правилности рада институција у којима су смештена лица лишена слободе, као и предузимања иницијативе у циљу доношења нових или измене постојећих прописа.

Истакнуто је да је потребно посебну пажњу усмерити ка стварању услова за успостављање Националног механизма за превенцију у Србији.  Констатовано је постојање бројних недостатака у преводима ратификованих међународних конвенција. Присутни су се сагласили да је неопходно иницирати стварање посебног стручног тела које би вршило редакцију превода међународних аката.