a

И поред великих напора запослених, Специјална болница за психијатријске болести „Горња Топоница“ није у могућности да поступи по свим препорукама из Извештаја о посети Европског комитета за спречавање мучења (CPT) Републици Србији 2011. године, констатовао је тим Заштитник грађана у извештају о посети овој здравственој институцији.

Тим Заштитника грађана, у чијем саставу се поред запослених из стручне службе Заштитника грађана налазе и медицински експерти, реализовао је 1. априла 2015. године ненајављену посету Специјалној болници за психијатријске болести „Горња Топоница“, у циљу праћења спровођења препорука из Извештаја о посети Европског комитета за спречавање мучења (CPT) Републици Србији 2011. године.

У Извештају Заштитника грађана је наведено да се и даље превелики број пацијената у односу на капацитете лечи у овој болници и да се о њима стара недовољан број запослених.

Руководство и запослени у Болници остварили су пуну сарадњу са тимом Заштитника грађана, коме је омогућен несметан рад и увид у сву релевантну документацију, као и разговор са пацијентима о условима смештаја и начину поступања према њима.