a

Заштитник грађана изражава задовољство што је Министарство просвете, науке и технолошког развоја  уважило највећи део примедби и сугестија које је Заштитник грађана дао Мишљењем на Нацрт закона о уџбеницима.

Садашњи Предлог закона  уџбеницима, о коме ће у наредном периоду расправљати народни посланици, укључује и ставове Заштитника грађана у вези са дискриминаторним садржајем уџбеника, уџбеницима за децу са тешкоћама у развоју и инвалидитетом, начину одобравања уџбеника и провера измена које се на уџбеницима врше, као и на другим примедбама и предлозима Заштитника грађана у циљу унапређивања права ученика на квалитетно образовање.

Предлог закона ослања се и на препоруке које је током претходних година Заштитник грађана упућивао надлежним органима у вези са поступком одобравања и набавке уџбеника, што је наведено у образложењу Предлога закона.