a

У организацији Handicap International данас се у Врњачкој Бањи одржава едукативни семинар за организаторе и активисте удружења особа са инвалидитетом.

Заменица ЗГ др Зорица Мршевић је у својој презентацији под називом „Зашто је питање родно важно“ акценат ставила на највазније елементе родних аспеката делатности и активизма тих организација. Посебан акценат стављен је на питање насиља према женама са инвалидитетом као и на здравствене проблеме са којима се сусрећу. Презентација је завршена излагањем неколико, неиндивидуализованих случајева из праксе Заштитника грађана.